Pomirenje s Bogom, s bližnjima i sa stvorenim svijetom

Upute za slavlje sakramenta pomirenja

Priredio: dr. sc. Đurica Pardon i

Potreba „ekološkog“ obraćenja

U ispovijesti vjere kršćani kao prvu istinu potvrđuju uvjerenje da je Bog Stvoritelj neba i zemlje. Upravo ta temeljna istina kršćanske vjere traži od svih nas koji vjerujemo u Boga Stvoritelja da u svojoj djelatnosti pokažemo tu vjeru svojim mislima, riječima i djelima, te da je ostvarujemo u svom osobnom i zajedničkom životu. Ekološko djelovanje i svijest o potrebi prepoznavanja naših ekoloških obveza proizlazi iz našeg osobnog uvjerenja da je briga za stvorenja sastavni dio kršćanske vjere. Nije moguće ispravno vjerovati i biti kršćanin, a ne brinuti za okoliš i nemarno se ponašati prema stvorenjima (LS 64). Ekološki grijesi se mogu smatrati izravnim prekršajem prvog članka Vjerovanja, a time i prve zapovijedi Dekaloga u koja zahtijeva da vjerujemo jedinom Bogu, njemu se klanjamo, njemu jedinome služimo da bi sretno i sigurno živjeli u zemlji koju je Bog dao nama i našemu potomstvu (Pnz 6,1-25). Briga za sva bića i sve stvorove koji sudjeluju zajedno s nama u zajednici života je naša moralna obveza i podrazumijeva našu aktivnost i zauzimanje za okoliš.

Briga za okoliš počiva na svijesti da razlog postojanja stvorenog svijeta nije samo u tome da zadovolji ljudske potrebe. Ekološko obraćenje je usko povezano s poniznošću. Mi nismo centar svijeta. Svijet je stvoren tako da sva stvorenja u njemu imaju svoj dom i da svako biće u sustavu života ima svoje važno mjesto. Zato su djela ekološkog obraćenja konkretna djela koja imaju cilj barem očuvati ono što još nije uništeno i usmjeriti naše djelovanje prema boljem i kvalitetnijem suživotu sa svim bićima i stvarima koja ispunjaju okoliš našega postojanja. Ekološko obraćenje podrazumijeva popravak počinjenih grijeha i štete učinjene ljudima i stvorenjima. Ova priprema za plodonosno primane sakramenta pomirenja može nam pomoći da što je moguće prije popravimo štetu koju smo svojim grijesima protiv okoliša nanijeli Bogu Stvoritelju, drugim ljudima, a i samima sebi. Upute koje možete ovdje naći mogu vam pomoći da osobno i zajednički krenemo putem pomirenja s Bogom, s braćom, s našim prirodnim okolišem i sa našom Zemljom.

Pozivi pape Franje na priznanje osobnih grijeha u brizi za okoliš i obraćenje

Zajedno sa sv. Franjom i papa Franjo nas podsjeća da je Zemlja naš zajednički dom također poput sestre s kojom dijelimo svoj život i poput lijepe majke koja nas prima u svoje ruke. „Ta sestra jeca zbog zla koje joj nanosimo, zbog neodgovornog korištenja i zloporabe dobara koje je Bog stavio u nju. Odrastali smo misleći da smo njezini vlasnici i gospodari, kojima je dopušteno pljačkati je do mile volje. Nasilje koje prebiva u ljudskom srcu, ranjenom grijehom, očituje se također u znakovima bolesti koje primjećujemo u tlu, vodi, zraku i živim bićima. Zbog toga se među najzanemarenije i najzlostavljanije siromašne ubraja naša potlačena i opustošena zemlja, koja „se muči u porođajnim bolima“ (Rim 8, 22). Zaboravljamo da smo mi sami prah (usp. Post 2, 7). Samo naše tijelo sastavljeno je od istih elemenata od kojih i naš planet, njegov zrak udišemo i njegova nas voda oživljuje i osvježava.“ (LS 2)

Papa Franjo zajedno s patrijarhom Bartolomejem govori o nužnosti da se svi pokajemo zbog svojega lošeg postupanja prema planetu, jer „u mjeri u kojoj svi mi uzrokujemo male ekološke štete“ pozvani smo prepoznati „svoj, manji ili veći, doprinos izobličavanju i uništavanju okoliša. Pozivani smo priznati svoje grijehe protiv stvaranja: „To što ljudi uništavaju biološku raznolikost u Božjem stvaranju; to što ljudi ugrožavaju cjelovitost Zemlje i pridonose klimatskoj promjeni, lišavajući zemlju njezinih prirodnih šuma ili uništavajući njezina vlažna područja; to što ljudi truju vodu, tlo, zrak: sve su to grijesi.“ Zato jer je zločin protiv prirode zločin protiv nas samih i grijeh protiv Boga“. (LS 8)

Izvještaji o stvaranju u Knjizi Postanka sadržavaju duboka učenja o ljudskom životu i njegovoj povijesnoj stvarnosti. Ti izvještaji upućuju na to da se ljudski život temelji na tri tijesno povezana i isprepletena odnosa: s Bogom, s bližnjim i sa zemljom. Prema Bibliji, ta tri bitna odnosa su raskinuta, ne samo izvana nego i u nama. Taj raskid je grijeh. Sklad između Stvoritelja, čovjeka i cijeloga stvorenog svijeta raskinut je zato što smo si umislili da možemo zauzeti Božje mjesto i odbili priznati se ograničenim stvorenjima. (LS 66)

Dozivajući u pamet lik svetog Franje Asiškog, kaže papa Franjo, uviđamo kako je zdrav odnos sa stvorenim svijetom jedan vid cjelovitoga osobnog obraćenja. Ono podrazumijeva priznavanje vlastitih zabluda, grijeha, propusta i nehaja, te iskreno pokajanje i želju za unutarnjom promjenom. Važno je obratiti se i pomiriti se sa stvorenim svijetom: „Da bi se postiglo to pomirenje, moramo preispitati naše živote i priznati na koji smo način povrijedili Božje stvorenje svojim djelima i svojim nedjelovanjem. Moramo doživjeti obraćenje, promjenu srca. (LS 218)

Priprema za sakrament pomirenja

Kršćanska pobožnosti i red sakramenta pomirenja traže od nas da se prije pristupanja sakramentu pomirenja ozbiljno pripravimo i ispitamo svoju savjest. Povucimo se na samotno mjesto gdje ćemo moći u miru i tišini razmisliti o stanju svoje duše i savjesti. Bilo bi zgodno ovaj ispit savjesti učiniti na nekom mirnom mjestu u prirodi, u vašem vrtu ili u šumi. Okruženi Božjim stvorenjima, uronite u razmišljanje dovodeći svoj duh i tijelo pred lice Gospodnje koje se u svojoj ljepoti pokazuje u raskoši stvorenoga svijeta.

 1. Najprije zahvalite Gospodinu za sva divna stvorenja koje je stvorio. Okružite pogledom oko sebe i primijetite stvorenja, drveće i biljke, životinje. Divite se njihovoj ljepoti. Osjetite mirise i poslušajte zvukove okoliša u kojemu se nalazite. Doživite svoju pripadnost svijetu koji vas okružuje. Dodirnite rukama i doživite tlo pod svojim nogama (možete izuti svoje cipele i stati bosonogi na tlo). Primijetite da vas Zemlja nosi i drži. Osjetite da ste zajedno s planetom dio svemira kojega Bog drži u svojoj ruci. Zahvalite Gospodinu koji se za vas brine i primjećuje vas u svom tom bogatstvu bića oko vas. On s vama želi razgovarati. Zamolite ga za milost da mu se možete obratiti i s njime promatrati svoj život.
 2. Izrecite ovu ili sličnu molitvu: Svemoćni Bože, koji si prisutan u cijelom svemiru i u najmanjem od svojih stvorenja. Ti koji svojom nježnošću obasipaš sve što postoji, izlij u nas snagu svoje ljubavi da bismo štitili život i ljepotu. Ispuni nas mirom da živimo kao braća i sestre, ne nanoseći nikomu štetu. O, Bože siromaha, pomozi nam da spasimo napuštene i zaboravljene ovoga svijeta, koji su tako dragocjeni u tvojim očima. Iscijeli naš život da štitimo, a ne pljačkamo svijet, da širimo ljepotu, a ne onečišćenje i uništavanje. Dotakni srca svih onih koji gledaju samo na korist, na štetu siromašnih i zemlje. Nauči nas otkriti vrijednost svake stvari i promatrati ju s divljenjem, da prepoznamo da smo duboko sjedinjeni sa svim stvorenjima dok putujemo prema tvojoj beskrajnoj svjetlosti. Hvala ti što si s nama svakoga dana. Podupri nas, molimo te, u našoj borbi za pravednost, ljubav i mir. Amen.
 3. Na kraju uvodnog razmatranja zahvalite Gospodinu za njegovu prisutnost i povedite ga sa sobom u istraživanje svoje duše, svoga srca i tijela dok razmišljate o svojim mislima, riječima, djelima i propustima.

Ispit savjesti

Za plodonosni ispit savjesti predlažemo da razmotrite svoje stavove i uvjerenja koja gajite u svome srcu i duši.

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
  Je li moj život usredotočen na Boga Stvoritelja svih stvorenja? Je li u mojim mislima prisutna svijest o Božjoj ljubavi prema meni i svim stvorenjima koja je on otkupio i spasio po Isusu Kristu? Odgovaram li na poticaje Duha Svetoga da po njegovom nadahnuću brinem za stvoreni svijet koji on drži na životu i sve ih ujedinjuje u jednu stvarnost. Vjerujem li da se Trojstveni Bog očituje u meni, u drugim ljudima i u cijeloj stvorenoj stvarnosti? Smatram li da je stvarnost stvorenih bića oko mene samo materija koja nije dužna da ju se poštuje i cijeni? Gajim li u svome srcu zahvalnost za dar života koji se razlijeva u svim Božjim stvorenjima?
 2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
  Poštujem li sveto ime Božje svojim riječima i djelima? Obraćam li mu se čestom i svakodnevnom molitvom za sebe, svoju obitelj i čitav ljudski rod? Jesu li u mojim molitvama prisutni izrazi zahvalnosti i za Božja stvorenja koja su također moja braća i sestre? Hvalim li Boga zbog njegovih stvorenja? Primjećujem li dobrotu stvorenja? Psujem li i proklinjem stvari kad se potroše i pokvare? Govorim li lijepo o stvorenjima i hvalim li sva stvorenja Božja i djela ljudskih ruku koja su mi dana na korištenje? Blagoslivljam li Boga koji mi daje posla i uspjeh mome radu? Molim li za nezaposlene i izrabljivane radnike? Jesam li zahvalan za plodove zemlje i zemljoradnike koji uzgajaju hranu? Smatram li druge ljude i stvorove manje vrijednima i nepotrebnima svoje zahvalnosti? Govorim li i ponašam li se ružno prema siromašnima?
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
  Je li nedjelja središte mog tjednog života? Idem li redovito na misu? Koristim li nedjelju za slavljenje Boga i druženje sa svojom obitelji? Radim li nedjelom čak i onda kad se to od mene ne zahtijeva? Odmaram li se i svetkujem li nedjeljom u zahvalnosti za plodove moga tjednog rada? Posvećujem li nedjeljni dan nekim činom kršćanske dobrotvornosti za siromahe i ugrožene? Pohodim li nedjeljom prirodu u zahvalnosti za sve darove koje nam Bog po njoj pruža? Uživam li u obiteljskom druženju na nedjeljnim izletima i putovanjima na lijepa mjesta naše domovine? Ako sam poslodavac: plaćam li pošteno svoje radnike za rad nedjeljom? Omogućujem li radnicima slobodan nedjeljni dan ili koji drugi dan u tjednu? Ako sam korisnik usluga: ponašam li se s poštovanjem prema ljudima koji nedjelom moraju raditi?
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
  Poštujem li svoje roditelje i starije? Brinem li se za njihovo zdravlje? Posjećujem li svoje roditelje i posjećujem li ih? (Posjećujem li i održavam li njihov grob ako su preminuli?) Čuvam li blago vjere koje su mi predali roditelji i pretci? Cijenim li njihove životne uspjehe i imovinu koju su tijekom života zaradili i ostavili mi u nasljedstvo? Kako se odnosim prema nasljedstvu koje su mi namrli roditelji i pretci? Zahvaljujem li Bogu za domovinu, ljude i sva bogatstva koja su dana našoj zemlji? Molim li za političare, ekonomiste i one kojima je dana dužnost upravljanja zajedničkim materijalnim i društvenim dobrima? Trudim li s sudjelovati u političkom životu?
 5. Ne ubij!
  Poštujem li svoj život i živote drugih ljudi? Štitim li živote obespravljenih i siromašnih? Koristi li proizvode sumnjiva porijekla, nastale iz eksperimentiranja tijelima nerođene djece? Kako se brinem za čistoću okoliša? Skrbim li oko onečišćenja zraka i okoliša? Bacam li smeće u prirodu? Koristim li razumno sredstva, strojeve i imovinu ili ih uništavam i odbacujem? Odbacujem li opasan otpad u okoliš? Recikliram li otpad u svom kućanstvu? Brinem li se o zdravoj ishrani svoje obitelji? Podupirem li ljude koji se trude proizvoditi i uzgajati zdravu hranu? Upotrebljavam li nepotrebno plastiku i plastične proizvode? Koristim li biorazgradive i prirodne materijale za svoju odjeću? Okoliš je mjesto života drugih bića. Je li moje razuzdano ponašanje uzrok uginuća biljnih i životinjskih vrsta? Nastojim li utjecati na donošenje pravednih zakona koji štite okoliš i zabranjuju ponašanje koje šteti ljudima, biljkama i životinjama? Uništavam li ljepote svoje domovine ili promičem njezino blagostanje?
 6. Ne sagriješi bludno!
  Griješim li protiv vjernosti svome bračnom drugu? Poštujem li svoga bračnoga druga? Gajim li odnose ljubavi i poštovanja u svojoj obitelji? Jesu li članovi moje obitelji ujedno i moje najveće blago i najsvetiji posjed? Je li moja obitelji mjesto gdje se osjećam i doživljavam svoj na svome? Činim li život u svojoj obitelji nepodnošljivim za druge članove svoje obitelji? Trudim li se omogućiti svojoj obitelji miran i siguran život? Znadem li da je naš obiteljski stol mjesto gdje se gradi zajedništvo? Objedujem li zajedno s članovima svoje obitelji? Brinem li se za članove svoje obitelji? Smatram li životinje (kućne ljubimce) i biljke (cvijeće i vrt) stvorenjima potrebnim svoje brige i skrbi? Volim li svoj dom, svoju kuću i svoje imanje? Volim li svoju domovinu?
 7. Ne ukradi!
  Poštujem li svoju i tuđu imovinu? Plaćam li pošteno radnike ili ih izrabljujem? Vodim li pošteno svoje poduzeće i radim li svoj posao kao sebi? Vidim li trud i nagrađujem li posebno zauzimanje radnika? Iscrpljujem li svoju zemlju i njezina bogatstva do krajnje mjere? Opominjem li one koji pronevjeruju dano im povjerenje u političkom i ekonomskom upravljanju općim dobrima? Pazim li budno na osobna i zajednička dobra svoje obitelji i svoje domovine? Čuvam li zajednička bogatstva iz poštovanja prema budućim naraštajima? Razmišljam li da sve što mi je dano nije samo moje, nego da dobra kojima upravljam pripadaju i drugima, osobito budućim generacijama?
 8. Ne reci lažna svjedočanstva!
  Jesam li pošten i odgovoran u svojim djelima i svome poslu? Govorim li istinu? Promičem li istinite odnose među ljudima? Služim li se tračevima i klevetama? Podržavam li širenje lažnih vijesti, zamagljivanje istine i zavođenje u medijima i sredstvima javnog informiranja? Širim li osjećaje zabrinutosti i brige za okoliš? Promičem li svijest o potrebi ekološkog djelovanja? Prokazujem li one koji oštećuju zajednička dobra i bogate se na račun siromašnih nepravednim upravljanjem zajedničkim dobrima?
 9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
  Čuvam li dostojanstvo žena i majki u društvu? Zlorabim li druge žene u svojim mislima i željama? Podržavam li industriju pornografije koristeći njezine proizvode? Smatram li da su sve žene nekome drugome majke, sestre i djeca ili ih gledam kao potrošnu robu svojih neurednih želja i sklonosti? Izrabljujem li žene i njihov rad? Poštujem li rad žena u trgovini, u školi, u medicinskim zanimanjima? Procjenjujem li plaće žena i muškaraca istom mjerom za isti posao? Smatram li da su i žene i muškarci jednako vrijedni članovi društva?
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!
  Kako se odnosim prema vlastitom novcu? Je li novac u mome životu sredstvo postizanja pravednosti ili se novcem koristim da samo sebi osiguram lagodan život? Njegujem li poniznost i brigu za opće dobro i napredak svoga naroda ili podržavam stvaranje još većih razlika između bogatih i siromašnih? Smatram li da moja kratkovidna potrošnja i odbacivanje stvari utječe na moju djecu i njihove navike? Pazim li na svoje potrošačke navike? Kupujem li previše hrane i bacam li višak hrane? Kupujem li nepotrebne stvari? Nasjedam li (nepoštenim) reklamnim porukama i kupujem li previše stvari? Kupujem li sa sviješću da je traka na blagajni trgovine glasačko mjesto na kojem kupovinom proizvoda podržavam ili odbacujem politike, ekonomije i ljude koji ih proizvode?

Zahvalna molitva

Nakon pomnog ispita savjesti izrecite ovu ili sličnu molitvu:

Hvalimo te, Oče, sa svim stvorenjima tvojim, koja su izišla iz tvoje moćne ruke. Ona su tvoja i puna su tvoje prisutnosti i nježnosti tvoje. Hvaljen budi! Sine Božji, Isuse, po tebi je sve stvoreno. Utjelovio si se u krilu naše majke Marije, postao si dijelom ove zemlje i gledao ovaj svijet ljudskim očima. Danas živiš u svakom stvorenju sa svojom slavom uskrsnuloga. Hvaljen budi! Duše Sveti, ti svojim svjetlom vodiš ovaj svijet prema Očevoj ljubavi i pratiš stvorenje koje uzdiše u porođajnim bolima. Ti prebivaš i u našim srcima i potičeš nas da činimo dobro. Hvaljen budi! Gospodine Bože, jedan i trojstven, čudesno zajedništvo beskrajne ljubavi, uči nas promatrati te u ljepoti svemira, gdje sve govori o tebi. Probudi našu hvalu i našu zahvalnost za sva bića što si ih stvorio. Daj nam milost da oćutimo duboko jedinstvo sa svim što postoji. Bože ljubavi, pokaži nam naše mjesto na ovome svijetu kao oruđa tvoje ljubavi prema svim bićima na ovoj zemlji, jer ti ni jedno od njih ne zaboravljaš. Prosvijetli one koji posjeduju moć i novac da ne padnu u grijeh ravnodušnosti, da im na srcu bude opće dobro, da omogućuju slabima napredovati i da se brinu za ovaj svijet u kojem živimo. Iz srca siromašnih i zemlje izdiže se vapaj: Gospodine, zahvati nas svojom moći i svojim svjetlom, pomozi nam da štitimo svaki život, da pripravimo tlo za bolju budućnost, da dođe tvoje Kraljevstvo pravde, mira, ljubavi i ljepote. Hvaljen budi! Amen.

Završna praktična uputa

Ova uputa za osobnu pripremu nije namijenjena samo pred pristupanje sakramentu pomirenja, nego se priređeni tekstovi mogu koristiti i kao razmatranja u svakodnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj duhovnoj obnovi doživljaja kršćanske povezanosti s Bogom, bližnjima i svijetom stvorenja koja nas svakodnevno okružuju.

i Priređivač ovoga teksta je član udruge „I stvori Bog nebo i zemlju“. Sudionik je projekta „Cro Laudato Si“. Predavač kolegija „Integralna ekologija“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Voditelj je Hrvatskog katoličkog biblijskog djela, ustanove Hrvatske biskupske konferencije za promicanje biblijskog pastorala. Župnik je u Punitovcima.