Photo by Alexandre Godreau on Unsplash
Pročitajte najnovije vijesti

Novosti

Borimo se za budućnost Zemlje

O nama

about-us-photo-1
Razlozi osnivanja udruge

Uvod

Duboko svjesni zaključaka brojnih znanstvenih istraživanja o dramatičnim klimatskim promjenama, koje je prouzročio čovjek svojim lošim postupcima, očito je kako se ništa ne mijenja na dobro, nego da idemo u susret takvim klimatskim promjenama koje mogu dovesti do nemogućnosti života na Zemlji.
Potaknuti enciklikom pape Franje Laudato si (Enciklika o brizi za zajednički dom), suglasni smo da rješenja nisu samo u tehnologiji, nego prije svega u promjeni čovjeka koji je prvotni skladan odnos s prirodom pretvorio u sukob.
Kako preostalo vrijeme za spas života na Zemlji dramatično curi, potrebno je povezati znanost i religiju te vjeru i razum. Zbog svega navedenog odlučili smo osnovati udrugu i nazvati je Udruga za očuvanje planeta I stvori Bog zemlju, potaknuti prvom rečenicom u Bibliji iz Knjige Postanka. Udruga će biti ekumenski usmjerena (među osnivačima su pripadnici različitih kršćanskih denominacija te židovske vjere), a svoje sjedište ima u Zagrebu.

about-us-photo-1
Globalno zatopljenje

Ocjena stanja

Klimatske promjene su za cijelo čovječansto jedan od glavnih izazova današnjice. Znanstvenici su suglasni da najveći dio globalnog zatopljenja nastaje zbog velike koncentracije stakleničkih plinova (ugljičnog dioksida, metana, dušikova oksida i dr.), koji se u atmosferu ispuštaju kao posljedica različitih djelovanja čovjeka. Tu se, prije svega, radi o intenzivnom korištenju fosilnih goriva te krčenju šuma radi povećanja poljoprivrednih površina.
Ideja koja pokreće gospodarstvo današnjice je stalni gospodarski rast. Na mitologizaciji gospodarskog rasta pred našim očima se vodi globalni sukob, pravi rat u kojem se ne biraju sredstva. Takav pristup se temelji na zabludi da postoje beskonačne zalihe zemljinih dobara, što dovodi do toga da se planet na kojem živimo devastira preko svake mjere i mogućnosti oporavka. Ritam potrošnje, rasipanja i promjena okoliša nadmašio je mogućnosti planeta, tako da nas naš suvremeni način života, neodrživ kakav jest, može samo strmoglaviti u katastrofu.

Što planiramo učiniti?

Plan

Svjesni smo činjenice da postojeće gospodarske, financijske i političke elite ne žele donijeti odluke koje mogu spriječiti katastrofalne klimatske promjene. Kada se i donesu, odluke se ne provode, odnosno traži se način kako bi se izigrale. Bezobzirnim iskorištavanjem prirodnih bogatstava čovjek se ne ponaša kao odgovorni upravitelj, te je time počinio grijeh.
Potaknuti enciklikom pape Franje, pokrećući ovu inicijativu naše djelovanje će biti usmjereno na promjenu čovjeka, koji je iznevjerio Božji plan da bude odgovorni upravitelj planeta. Rješenje je u cjelovitoj ekologiji i ekološkom obraćenju. Po uzoru na svetoga Franju Asiškoga, trebamo promjenu čovjeka koji će osjetiti duboku povezanost, ljubav i bratstvo sa svime što postoji. To će biti novi čovjek, umjesto današnjeg čovjeka koji se ponaša kao gospodar, potrošač i bezobzirni izrabljivač prirodnih dobara.

Okrenimo se pravom putu

Zaključak

Osnivajući ovu udrugu, u središte njezina djelovanja stavljamo EKOLOŠKO OBRAĆENJE, koje ponajprije podrazumijeva spoznaju da je Zemlja i sve stvoreno dar Očeve ljubavi, pri čemu je čovjek vrhunac Božjeg stvaranja, kojemu je sve stvoreno dano da u ljubavi time upravlja, a ne da to zlorabi. Mi želimo svojim radom potaknuti Čovjeka da u punoj slobodi, iz zahvalnosti i ljubavi prema svome Stvoritelju, promjeni svoje ponašanje.
Smatramo da samo ovako obraćen čovjek u zajedništvu sa znanošću može spriječiti nadolazeće katastrofalne klimatske promjene, te ćemo se tome posvetiti i s time ciljem raditi u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Reference Background
Pošaljite nam upit

Kontakt